Dometo

 

W pracy kierujemy się staraniem o najwyższą jakość świadczonej przez nas usługi i korzyściami oczekiwanymi przez Klienta.

Rozliczanie mediów w umowie najmu

Najemca jest zobowiązany opłacać określony w umownie najmu czynsz. Czynsz to wynagrodzenie za możliwość korzystania z przedmiotu najmu (mieszkania). Tyle mówią przepisy, które jednak pomijają istotną kwestię ponoszenia kosztów dostarczanych do lokalu mediów czyli wody, energii elektrycznej, gazu i ogrzewania.

 

Praktyka poradziła sobie z tym ustalając trzy główne sposoby opłacania przez najemcę kosztów dostarczanych do lokalu mediów:

Wybór jednego ze wskazanych sposobów powinien zostać określony już w umowie najmu. Należy mieć na uwadze, że najemcy przysługują uprawnienia kontrolne - w razie wątpliwości wynajmujący powinien okazać mu do wglądu wszelkie rachunki, faktury lub rozliczenia, na podstawie których ustalono koszt zużytych przez najemcę mediów.

 

powrót

MASZ PYTANIA? CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

napisz do nas!