Dometo

 

W pracy kierujemy się staraniem o najwyższą jakość świadczonej przez nas usługi i korzyściami oczekiwanymi przez Klienta.

Po co najemcy ubezpieczenie?

Większość właścicieli mieszkań ubezpiecza swój lokal. To bardzo rozsądna praktyka. Ale czy ubezpieczenie jakie wykupuje właściciel lokalu jest wystarczające, by dać pełną ochronę najemcy?

 

Nie. Najemca jest narażony na straty materialne, gdy dojdzie do kradzieży z włamaniem albo będą miały miejsca tzw. zdarzenia losowe, jak pożar czy zalanie. Najemca może też ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do osób trzecich za swoje działanie, np. gdy zaleje sąsiada z dołu używając niesprawnej pralki lub zmywarki. Zatem najemca potrzebuje ubezpieczyć we własnym zakresie swoje ruchomości (meble, sprzęty, biżuterię) oraz ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej. Właściciel mieszkania ubezpiecza swój lokal (mury) oraz własny majątek ruchomy. Mienie najemcy nie jest objęte taką ochroną ubezpieczeniową. Właściciel ubezpiecza również swoją osobę od odpowiedzialności cywilnej.

 

Oczywiście obecnie możliwe jest wykupienie przez właściciela mieszkania, rozszerzonego zakresu OC w życiu prywatnym o szkody wyrządzone przez najemców, wtedy jednak ochroną objęte są wyłącznie szkody wyrządzone osobom trzecim czyli osobom, które nie są ani ubezpieczającym ani ubezpieczonym. W praktyce trudno określić jak dużym powodzeniem cieszą się takie polisy wśród wynajmujących, dlatego też najemcy najbezpieczniej jest zawrzeć umowę stosownego ubezpieczenia we własnym zakresie. Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają szeroki zakres produktów dedykowanych bezpośrednio najemcy lokalu.

 

Jeśli najmujesz mieszkanie przemyśl, czy warto ryzykować i narażać się na straty z powodu okoliczności od Ciebie niezależnych (włamanie, pożar). Beztroska innych osób lub 'złośliwość przedmiotów martwych' może wyrządzić Ci sporą szkodę materialną.

 

powrót

MASZ PYTANIA? CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

napisz do nas!