Dometo

 

W pracy kierujemy się staraniem o najwyższą jakość świadczonej przez nas usługi i korzyściami oczekiwanymi przez Klienta.

Kto odpowiada za zapłatę czynszu?

Kto odpowiada za zapłatę czynszu? Najprościej mówiąc – każdy kto w lokalu zamieszkuje, pod warunkiem, że jest osobą pełnoletnią.

 

Zgodnie z art. 688 1 kodeksu cywilnego za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Natomiast § 2 powołanego przepisu precyzuje wysokość tej odpowiedzialności i stanowi, że odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

 

Co to w praktyce oznacza?

Oznacza to, że za długi czynszowe odpowiadają wraz z rodzicami ich pełnoletnie dzieci, że narzeczona odpowie za długi swojego partnera, z którym mieszka, a student – współlokator odpowiada tak samo, jak kolega. Przede wszystkim, wyżej cytowany przepis określa nam precyzyjnie krąg osób, od których właściciel może żądać zapłaty czynszu w sposób solidarny. Nie tylko najemca, który podpisał umowę, ale każda osoba pełnoletnia, która mieszka w najmowanym mieszkaniu odpowiada za zapłatę czynszu. Jeśli zatem właściciel lokalu będzie zmuszony dochodzić zwrotu zadłużenia czynszowego, to powinien pamiętać, że swoje roszczenia może kierować do wszystkich pełnoletnich zamieszkujących w lokalu, nie tylko osoby, która podpisała umowę. Do sądu o zasądzenie zapłaty należności czynszowych może pozwać wszystkich pełnoletnich lokatorów danego mieszkania.

 

Dużym ułatwieniem skutecznego dochodzenia roszczeń będzie dla wynajmującego określenie już w umowie najmu wszystkich osób uprawnionych do zamieszkiwania w lokalu wraz z najemcą. Wskazanie tych osób powinno podawać nie tylko ich imiona i nazwiska, ale też numery PESEL oraz adresy zameldowania. W ten sposób wynajmujący ma kontrolę nad ilością osób przebywających w jego mieszkaniu, a w razie sporu sądowego ma ustalone dane konieczne do umieszczenia ich po stronie pozwanych. Oto kolejna przyczyna, dla której warto precyzyjnie spisywać umowę najmu.

 

powrót

MASZ PYTANIA? CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

napisz do nas!