Dometo

 

W pracy kierujemy się staraniem o najwyższą jakość świadczonej przez nas usługi i korzyściami oczekiwanymi przez Klienta.

Jak można rozliczać dochód z umowy najmu?

Umowy najmu nie musimy rejestrować w urzędzie skarbowym. (Wyjątkiem jest zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela lokalu). Od umowy najmu nie płacimy też opłaty skarbowej ani podatku od czynności cywilnoprawnych. Mamy jednak bezwzględny obowiązek rozliczyć się z dochodu jaki czerpiemy z umowy najmu. Pobierany przez nas czynsz stanowi przysporzenie majątkowe, z którego wynikają określone skutki podatkowe.

 

Zajmijmy się sytuacją, gdy dochód z umowy najmu nie jest dla nas dochodem z działalności gospodarczej – tj. gdy wynajmujemy prywatnie. Dochody uzyskiwane w ramach najmu prywatnego mogą być opodatkowane na dwa sposoby:

 

Stawka ryczałtu dla przychodów z najmu prywatnego wynosi 8,5 % od całości przychodów. Wynajmujący, który chciałby skorzystać z formy opodatkowania ryczałtem, zobowiązany jest zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Składa w tym celu oświadczenie o wyborze ryczałtu. Termin złożenia oświadczenia upływa 20 stycznia roku podatkowego. Jeśli wynajmujący rozpoczyna dopiero wynajem mieszkania i termin rozpoczęcia przypada po dniu 20 stycznia roku podatkowego, zobowiązany jest złożyć oświadczenie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód.

 

Skala podatkowa to druga forma w jakiej można rozliczyć dochód z najmu prywatnego. Opodatkowanie następuje według tzw. zasad ogólnych, czyli według skali podatkowej. W 2015 roku będą obowiązywały te same zasady jak w 2014 r. Od dochodu do kwoty 85 528 zł zapłacimy podatek w wymiarze 18 % (minus kwota zmniejszająca podatek: 556,02 zł), zaś powyżej kwoty 85 528 zł zapłacimy podatek w wysokości 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł. Rozliczenia dokonujemy za cały ubiegły rok podatkowy w terminie do 30 kwietnia bieżącego roku.

 

powrót

MASZ PYTANIA? CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

napisz do nas!