Dometo

 

W pracy kierujemy się staraniem o najwyższą jakość świadczonej przez nas usługi i korzyściami oczekiwanymi przez Klienta.

Co to są 'drobne nakłady'?

Najemca posiada określony katalog obowiązków, które wynikają z zawartej umowy najmu. Zobowiązany jest regularnie opłacać czynsz, korzystać z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegać porządku domowego oraz dbać, by przedmiot najmu nie uległ pogorszeniu ponad normalne zużycie. W celu zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym zobowiązany jest w szczególności do ponoszenia tzw. drobnych nakładów. Czym są te drobne nakłady? Ich listę wymienia art. 681 kodeksu cywilnego, który mówi, że najemcę obciążają drobne nakłady, do których należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody. Użycie przez ustawodawcę zwrotu 'w szczególności' oznacza, że wymieniony katalog nie jest zamknięty. Inne obowiązki napraw i nakładów mogą być nałożone na najemcę w samej umowie najmu. Zasadą jest, że drobne nakłady, które obciążają najemcę związane są ze zwykłym używaniem przedmiotu najmu.

 

powrót

MASZ PYTANIA? CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

napisz do nas!